Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov
Rok:
Oznámenia:
Súhrnná správa o zákazkach:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Profil verejného obstarávateľa
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany Mobil: 0911 951 679 E-mail: msks@kulturato.sk