Webové sídlo Mestského kultúrneho strediska Topoľčany www.kulturato.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a novely 570/2009. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany nemá dosah na tvorbu niektorých dokumentov, preto niektoré dokumenty nie sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou. V sekcii zmluvy sa nachádzajú pdf súbory, ktoré nie sú text. Prípadné pripomienky posielajte na adresu webmaster@kulturato.sk
Zverejnené 25.11.2016
Prehlásenie o prístupnosti
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mobil: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 17,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Webové sídlo Mestského kultúrneho strediska Topoľčany najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a novely 570/2009. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany nemá dosah na tvorbu niektorých dokumentov, preto niektoré dokumenty nie sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou. V sekcii zmluvy sa nachádzajú pdf súbory, ktoré nie sú text. Prípadné pripomienky posielajte na adresu webmaster@kulturato.sk
Prehlásenie o prístupnosti
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany