Za kultúrou bezpečne
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Vstupenku si kúpte ideálne vopred online
V radoch a vo foyer odporúčame dodržiavať rozostupy
pokiaľ je to možné plaťte bezkontaktne
Dbajte na zvýšenú osobnú hygienu, umývajte si ruky mydlom a teplou vodou, následne utierajte do jednorazových papierových obrúskov
Rešpektujte pokyny a odporúčania personálu
Neustále si chránte nos a ústa rúškom, s výnimkou konzumácie občerstvenia
Nezhlukujte sa, nepodávajte si ruky
Neobsadzujte miesta, ktoré nemáte uvedené na vstupenke, nezasahujte do rozmiestnenia nábytku