Rozpočet
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže
Ekonomicko - prevádzkové oddelenie: Vedúca ekonomicko - prevádzkového oddelenia: Ing. Stanislava Orolínová Tel.: 0903 439 177 E-mail: stanislava.orolinova@kulturato.sk Referent prevádzky, prenájmy: Radek Dajčar Tel.: 0903 774 080 E-mail: radek.dajcar@kulturato.sk Referent účtárne: Mária Hajnovičová Tel.: 0911 290 140  E-mail: maria.hajnovicova@kulturato.sk Jana Gogová Tel.: 0911 289 033 E-mail: jana.gogova@kulturato.sk
Riaditeľka:  PhDr. Katarína Baculáková Tel.: 0903 472 050 E-mail: katarina.baculakova@kulturato.sk
Kino:  Referent pre kino: Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk             kinotopolcany@kulturato.sk
Kontakty:
IČO : 00 500 879 DIČ : 2021248834 Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany číslo účtu: SK3602000000000001131192 BIC: SUBASKBX
Referent kultúrno - výchovných aktivít: Soňa Bačiková:  Tel.: 0911 952 206 E-mail: sona.bacikova@kulturato.sk
Objednávky predajných miest (jarmoky, hody a pod.): Marta Zigiňová:   Tel.: 0903 572 869 E-mail: marta.ziginova@kulturato.sk
Programové oddelenie:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ing. Tomáš Dopirák Tel.: 0907 292 832 E-mail: dopirak@osobnyudaj.sk
Informátor, prevádzkar: Tel.: 0911 276 712
Objednávky vstupeniek na kultúrne podujatia:
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pokladňa Spoločenský dom: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 16,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 16,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia Tel.: 0911 292 971
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: Nebytový priestor v Dome kultúry v Topoľčanoch (na prízemí) o výmere 174 m² (viď foto)
Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry
Akceptujeme platbu platobnými kartami.
Pokladňa Spoločenský dom: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 16,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 16,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia Tel.: 0911 292 971
Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk