Rozpočet
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže
Ekonomicko - prevádzkové oddelenie: Vedúca ekonomicko - prevádzkového oddelenia: Ing. Lenka Gerši Tel.: 0903 439 177 E-mail: lenka.gersi@kulturato.sk Referent prevádzky, prenájmy: Radek Dajčar Tel.: 0903 774 080 E-mail: radek.dajcar@kulturato.sk Referent účtárne: Mária Hajnovičová Tel.: 0911 290 140  E-mail: maria.hajnovicova@kulturato.sk Referent účtárne: Jana Gogová Tel.: 0911 289 033 E-mail: jana.gogova@kulturato.sk
Kontakty:
IČO : 00 500 879 DIČ : 2021248834 Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany číslo účtu: SK3602000000000001131192 BIC: SUBASKBX
Samostatná referentka kultúrno - výchovných aktivít: Soňa Bačiková  Tel.: 0911 952 206 E-mail: sona.bacikova@kulturato.sk
Oddelenie kultúrno - výchovných aktivít:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ing. Tomáš Dopirák Tel.: 0907 292 832 E-mail: dopirak@osobnyudaj.sk
Informátor, prevádzkar: Tel.: 0911 276 712
Objednávky vstupeniek:
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pokladňa Spoločenský dom: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 16,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 16,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia Tel.: 0911 292 971
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: Nebytový priestor v Dome kultúry v Topoľčanoch (na prízemí) o výmere 174 m² (viď foto)
Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry
Akceptujeme platbu platobnými kartami.
Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk
Koordinátorka kultúrno - výchovných aktivít: Mgr. Janetta Kadliečková Tel.: 0911 921 380 E-mail: janetta.kadlieckova@kulturato.sk (Objednávky predajných miest pre jarmoky a hody)
Vážení návštevníci kultúrnych podujatí a kina. Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe nariadenia, ktoré vydal krízový štáb SR, rušíme všetky kultúrne podujatia aj premietanie kina. Budova Spoločenského domu Topoľčany je uzavretá. Peniaze za zakúpené vstupenky Vám vrátime v pokladni kina po ukončení krízových opatrení v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19. Ďakujeme za pochopenie.
Vážení návštevníci kultúrnych podujatí a kina. Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe nariadenia, ktoré vydal krízový štáb SR, rušíme všetky kultúrne podujatia aj premietanie kina. Budova Spoločenského domu Topoľčany je uzavretá. Peniaze za zakúpené vstupenky Vám vrátime v pokladni kina po ukončení krízových opatrení v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19. Ďakujeme za pochopenie.
Vážení návštevníci kultúrnych podujatí a kina. Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe nariadenia, ktoré vydal krízový štáb SR, rušíme všetky kultúrne podujatia aj premietanie kina. Budova Spoločenského domu Topoľčany je uzavretá. Peniaze za zakúpené vstupenky Vám vrátime v pokladni kina po ukončení krízových opatrení v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19. Ďakujeme za pochopenie.
Koronalinka mesta Topoľčany pondelok až piatok od 8:00h do 14:00h 038 / 5340 102
Samostatná referentka pre kino a kultúru: Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: zuzana.danovicova@kulturato.sk             kinotopolcany@kulturato.sk
Riaditeľka:  PhDr. Katarína Baculáková Tel.: 0903 472 050 E-mail: katarina.baculakova@kulturato.sk