Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mobil: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 15,30 -  19,00 hod. Nedeľa: 15,30 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Kalendár kultúrnych podujatí
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Gagarinova 2490/13 Topoľčany 955 01 Február 2019: 07.02. Židovka (divadlo) 13.02 . Tlkot (divadlo) 14.02. Petit Défilé (tanec) 19.02. Jazzový koncert 20.02. Koncert študentov HDU 21.02. Cez2re (talkshow) Viac
Tribečské múzeum Topoľčany Krušovská 291/1, Topoľčany 955 01 9.1. - 1.3. 2019      Olympijská móda / výstava / Viac 9.1. - 8.3. 2019        Za tajomstvami tôní / tvorivá dielňa /   Viac 17.1. - 12.3. 2019    Klenoty z múzejného depozitára / výstava / Viac 11.2. - 1.3. 2019      Fašiangové smiechoty /interaktívne podujatie/ Viac
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany námestie Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 95501 Zoznam podujatí na rok 2019  Zobraziť
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Moyzesova 1737/22, Topoľčany 955 01 Podujatia pre 2. polrok školského roku 2018/2019  Zobraziť
Tribečská knižnica v Topoľčanoch Ul. Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany 8. 2. 2019   Lov slov - literárne úlohy a hádanky 12. 2. 2019  Giacomo Puccini - prezentácia o hudobnom skladateľovi 12. 2. 2019   D. Pechočiaková - Mozaikové okná, alebo svetlo do zásoby biblioterapia pre seniorov 13. 2. 2019  Miroslav Žbirka - prezentácia o slovenskom spevákovi 14. 2. 2019  Fatálny alkoholový syndróm - prednáška Márie Trenčanskej z Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva 14. 2. 2019  Fašiangy, Turíce - prezentácia o ľudových zvykoch počas fašiangov 22. 2. 2019  Rozprávky nad zlato - medailón Pavla Dobšinského
Knižnica Podujatia Tribečské osvetové stredisko
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany Podujatia organizované TOS a v spolupráci s inými spoluorganizátormi v mesiacoch marec - apríl 2019