Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov
Rok:
Oznámenia:
Súhrnná správa o zákazkach:
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok:     zatvorené Utorok:     zatvorené Streda:     14,00 – 19,00 hod. Štvrtok:     14,00 – 19,00 hod. Piatok:     14,00 – 19,00 hod. Sobota:     17,00 -  19,00 hod. Nedeľa:     17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia