Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Technik:  Miroslav Filip    Tel.: 0911 276 712
Ekonomicko - prevádzkové oddelenie: Vedúca ekonomicko - prevádzkového oddelenia: Ing. Stanislava Orolínová:   Tel.: 0903 439 177 E-mail: stanislava.orolinova@kulturato.sk Referent účtárne: Mária Hajnovičová: Tel.: 0911 290 140  E-mail: maria.hajnovicova@kulturato.sk Jana Gogová: Tel.: 0911 289 033 E-mail: jana.gogova@kulturato.sk Referent prevádzky: Radek Dajčar:   Tel.: 0903 774 080 E-mail: radek.dajcar@kulturato.sk
Riaditeľka:  PhDr. Katarína Baculáková Tel.: 0903 472 050 E-mail: katarina.baculakova@kulturato.sk
Kino:  Referent pre kino: Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: kinotopolcany@kulturato.sk
Kontakty:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Sídlo: Nám. Ľ. Štúra č. 2357, 955 01 Topoľčany IČO : 00 500 879 DIČ : 2021248834 Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany číslo účtu: SK3602000000000001131192 BIC: SUBASKBX
Fakturačné údaje:
Referent kultúrno - výchovných aktivít: Soňa Bačiková:  Tel.: 0911 952 206 E-mail: sona.bacikova@kulturato.sk
Referent kultúrno - výchovných aktivít, mimoškolskej výchovy a vzdelávania:  Marta Zigiňová:   Tel.: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk
Programové oddelenie:
Korešpondenčná adresa: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany E-mail: info@kulturato.sk      msks@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869 Informátor, prevádzkar:  Tel.: 0911 131 592
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok:     zatvorené Utorok:     zatvorené Streda:     14,00 – 19,00 hod. Štvrtok:     14,00 – 19,00 hod. Piatok:     14,00 – 19,00 hod. Sobota:     17,00 – 19,00 hod. Nedeľa:     17,00 – 19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja