Profil verejného obstarávateľa
Zmluvy, objednávky, faktúry
Rozpočet
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže
Ekonomicko - prevádzkové oddelenie: Vedúca ekonomicko - prevádzkového oddelenia: Ing. Stanislava Orolínová Tel.: 0903 439 177 E-mail: stanislava.orolinova@kulturato.sk Referent účtárne: Mária Hajnovičová Tel.: 0911 290 140  E-mail: maria.hajnovicova@kulturato.sk Jana Gogová Tel.: 0911 289 033 E-mail: jana.gogova@kulturato.sk Referent prevádzky, prenájmy: Radek Dajčar Tel.: 0903 774 080 E-mail: radek.dajcar@kulturato.sk
Riaditeľka:  PhDr. Katarína Baculáková Tel.: 0903 472 050 E-mail: katarina.baculakova@kulturato.sk
Kino:  Referent pre kino: Zuzana Daňovičová:  Tel.: 0911 951 679 E-mail: kinotopolcany@kulturato.sk
Kontakty:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Sídlo: Nám. Ľ. Štúra č. 2357, 955 01 Topoľčany IČO : 00 500 879 DIČ : 2021248834 Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany číslo účtu: SK3602000000000001131192 BIC: SUBASKBX
Fakturačné údaje:
Referent kultúrno - výchovných aktivít: Soňa Bačiková:  Tel.: 0911 952 206 E-mail: sona.bacikova@kulturato.sk
Referent kultúrno - výchovných aktivít, mimoškolskej výchovy a vzdelávania:  Marta Zigiňová:   Tel.: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk
Programové oddelenie:
Korešpondenčná adresa: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany E-mail: info@kulturato.sk     msks@kulturato.sk Tel.:     0903 572 869 Informátor, prevádzkar:  Tel.: 0911 131 592
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: miestnosť na školiace účely a          bankety – kapacita 40 osôb (viď. foto)
Učebňa na prenájom Učebňa na prenájom Učebňa na prenájom Učebňa na prenájom
kancelárske priestory o výmere: 7,5m x 2,45m  a  4,7m x 2,45m (dve miestnosti) priestory strechy spoločenského domu v Topoľčanoch na umiestnenie reklamy E-mail: msks@kulturato.sk radek.dajcar@kulturato.sk
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 17,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., Ing. Stanislava Orolínová Tel.: 0903 439 177 E-mail: stanislava.orolinova@kulturato.sk