Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Maskot Žochy
“Žochy”, maskot mesta Topoľčany, ktorý bol predstavený počas podujatia Family day 2016, bude súčasťou kultúrnych podujatí a pravidelným hosťom na podujatiach pre deti.
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: • miestnosť na školiace účely a          bankety – kapacita 40 osôb (viď. foto)
Fotka učebne Fotka učebne Fotka učebne Fotka učebne
• kancelárske priestory o výmere:    7,5m x 2,45m  a  4,7m x 2,45m   (dve miestnosti) • priestory strechy spoločenského     domu v Topoľčanoch na umiestnenie reklamy E-mail: msks@kulturato.sk radek.dajcar@kulturato.sk Tel.:   0903 774 080
Stretnutie osamelých 2017 Dom kultúry Topoľčany 19:00h 5. august • 2. september 14. október • 4. november 2. december
Detský kultúrny pas 2017
Všetky deti, ktoré v roku 2017 zavítajú na detské akcie, ktoré pre ne mesto Topoľčany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo, dostanú detský kultúrny pas, do ktorého budú zbierať pečiatky z jednotlivých aktivít. Na konci roka 2017 budú ocenené tie deti, ktoré budú mať čo najviac pečiatok. Detský kultúrny pas môžete získať na všetkých detských podujatiach ako aj pri premietaní detských filmov v kine.
Vylepovacia služba je súčasťou Mestských služieb Topoľčany s.r.o., Kontakt: p. Grach Tel.: 0903 762 532 Otváracie hodiny: 8:00h - 15:00h Príjem plagátov: každý utorok od 10:00h  do 13:00h
Pripravujeme
Topoľčianske textobranie 2017
Topoľčianske textobranie 2017 Celoslovenská literárna súťaž pod záštitou primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Podmienky súťaže: Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v dvoch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ). Uzávierka súťaže bude 15. júla 2017.
Zverejnené 28.4.2017
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Mesiac:     Júl – August Pondelok:     zatvorené Utorok:     zatvorené Streda:     17,00 – 19,00 hod. Štvrtok:     17,00 – 19,00 hod. Piatok:     17,00 – 19,00 hod. Sobota:     17,00 – 19,00 hod. Nedeľa:     17,00 – 19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
XXIII. ročník Topoľčianskych hodov Mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Vás pozývajú na 23. ročník Topoľčianskych hodov, ktoré sa uskutočnia 11. - 13. augusta 2017. Počas podujatia sa môžete tešiť na bohatý kultúrny program, rozmanité hodové atrakcie a pestrú ponuku rôzneho tovaru.
Divadelné predstavenie Horúca sprcha sobota, 30. september 2017 o 18.30h Spoločenský dom Topoľčany „Šťastie je možné dosiahnuť medzi psom a mačkou, ale nie medzi mužom a ženou!“ On je architekt. Ona je terapeutka. Alebo skôr televízna hviezda TV-šou, ktorej vzácne psychologické rady zachránili už nejedno manželstvo. Ale ich vlastné manželstvo je práve v troskách. Aký paradox! Čo teda najviac chýba ku šťastiu špecialistke na riešenie manželských problémov?
Informácie: 0903 572 869
Zverejnené 13.7.2017
Zverejnené 13.7.2017
Vážení filmoví priatelia, kino Spoločenský dom od 17. júla do 16. augusta nepremieta. Tešíme sa na Vás opäť od 17. augusta s filmom Láska stojí za všetko. Prajeme Vám krásne slnečné pohodové leto.
Bratislavské Divadlo komédie zavíta do Topoľčian so skvelým predstavením o partnerských vzťahoch. V sobotu, 30.9.2017 o 18.30h  Viac