Všetky deti, ktoré v roku 2018 zavítajú na detské akcie, ktoré pre ne mesto Topoľčany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo, dostanú detský kultúrny pas, do ktorého budú zbierať pečiatky z jednotlivých aktivít. Na konci roka 2018 budú ocenené tie deti, ktoré budú mať čo najviac pečiatok. Detský kultúrny pas môžete získať na všetkých detských podujatiach ako aj pri premietaní detských filmov v kine.
Pripravujeme:
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Detský kultúrny pas 2017
Maskot Žochy
“Žochy”, maskot mesta Topoľčany, ktorý bol predstavený počas podujatia Family day 2016, bude súčasťou kultúrnych
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
podujatí a pravidelným hosťom na podujatiach pre deti.
Stretnutie osamelých 2018 Dom kultúry Topoľčany 19:00h 2.jún • 7.júl • 4.august 1.september • 13.október 10.november • 1.december
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: Nebytový priestor v Dome kultúry v Topoľčanoch (na prízemí) o výmere 174 m² (viď foto)
Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry Prenájom Dom kultúry
Priestor je po rozsiahlej rekonštrukcii realizovanej v mesiacoch máj a jún 2017 (úprava zdravotechniky, elektroinštalácie, osadenie núteného vetrania a klimatizácie, nové obklady, dlažby a úprava podláh, výmena dverí a svetlíka.
Jar
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku prosíme zaslať aj s prílohami na adresu: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany. Zoznam príloh nájdete v žiadosti.
Topoľčiansky Petro Pavlovský jarmok
Detský kultúrny pas 2017
2018
TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018 Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2018
Zverejnené 16.4.2018
Viac Viac
Organizačné pokyny:
Podmienky pridelenia predajnej plochy pre predajcov:
pdf
Topoľčiansky Petro - Pavlovský jarmok  14. - 16. jún 2018
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku:
Cenník - nájomné za predajnú plochu:
pdf
pdf
pdf
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 17,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Topoľčiansky Deň detí piatok, 1. júna 2018 od 16:30h Zábavný park Margarétka V Zábavnom parku Margarétka sa 1. júna začne festival hier a zábavy detských a mládežníckych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aký program na Vás čaká?
Pripravujeme:
Menu
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok:   zatvorené Utorok:   zatvorené Streda:   14,00 – 19,00 hod. Štvrtok:   14,00 – 19,00 hod. Piatok:   14,00 – 19,00 hod. Sobota:   17,00 -  19,00 hod. Nedeľa:   17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Stretnutie osamelých 2018 Dom kultúry Topoľčany 19:00h 2.jún • 7.júl • 4.august • 1.september 13.október • 10.november • 1.december
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mestské kultúrne stredisko
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Topoľčany
Topoľčiansky Petro - Pavlovský jarmok 14. - 16. jún 2018 Žiadosť aj s prílohami prosíme zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany. Zoznam príloh nájdete v žiadosti.
TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018 Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2018.
Viac
Organizačné pokyny:
Podmienky pridelenia predajnej plochy pre predajcov:
pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku:
Cenník - nájomné za predajnú plochu:
pdf
pdf
pdf
Topoľčiansky Deň detí piatok, 1. júna 2018 od 16:30h Zábavný park Margarétka V Zábavnom parku Margarétka sa 1. júna začne festival hier a zábavy detských a mládežníckych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aký program na Vás čaká?
Viac
Pripravujeme:
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 17,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Stretnutie osamelých v roku 2018 v Dome kultúry Topoľčany o 19:00h 2.jún • 7.júl • 4.august • 1.september • 13.október • 10.november 1.december
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany.   E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mestské kultúrne stredisko
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Topoľčany
Menu
Topoľčiansky Petro - Pavlovský jarmok  14. - 16. jún 2018 Žiadosť aj s prílohami prosíme zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany. Zoznam príloh nájdete v žiadosti.
Petro Pavlovský jarmok
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018
Viac
Organizačné pokyny:
Podmienky pridelenia predajnej plochy pre predajcov:
pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku:
Cenník - nájomné za predajnú plochu:
pdf
pdf
pdf
Topoľčiansky Deň detí piatok, 1. júna 2018 od 16:30h Zábavný park Margarétka V Zábavnom parku Margarétka sa 1. júna začne festival hier a zábavy detských a mládežníckych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aký program na Vás čaká?
Viac