Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko upozorňuje, že objednané vstupenky na kultúrne podujatia je potrebné si vyzdvihnúť v pokladni v spoločenskom dome najneskôr tri dni od začiatku predaja. Po tomto termíne budú zaradené do voľného predaja. Ďakujeme.
Maskot Žochy
“Žochy”, maskot mesta Topoľčany, ktorý bol predstavený počas podujatia Family day 2016, bude súčasťou kultúrnych podujatí a pravidelným hosťom na podujatiach pre deti.
Kino Topoľčany Kino Topoľčany
Mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany prosí návštevníkov kina, aby počas predstavení udržiavali v kinosále poriadok a vzniknutý odpad po ukončení predstavenia odhodili do kontajnerov na to určených. Ďakujeme za pochopenie.
Prenájmy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ponúka na prenájom: • miestnosť na školiace účely a          bankety – kapacita 40 osôb (viď. foto)
Fotka učebne Fotka učebne Fotka učebne Fotka učebne
• kancelárske priestory o výmere:    7,5m x 2,45m  a  4,7m x 2,45m   (dve miestnosti) • priestory strechy spoločenského     domu v Topoľčanoch na umiestnenie reklamy E-mail: msks@kulturato.sk radek.dajcar@kulturato.sk Tel.:   0903 774 080
FOTOGALÉRIA
Stretnutie osamelých 2017 Dom kultúry Topoľčany 19:00h 1. júl • 5. august • 2. september 14. október • 4. november 2. december
Detský kultúrny pas 2017
Všetky deti, ktoré v roku 2017 zavítajú na detské akcie, ktoré pre ne mesto Topoľčany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo, dostanú detský kultúrny pas, do ktorého budú zbierať pečiatky z jednotlivých aktivít. Na konci roka 2017 budú ocenené tie deti, ktoré budú mať čo najviac pečiatok. Detský kultúrny pas môžete získať na všetkých detských podujatiach ako aj pri premietaní detských filmov v kine.
Vylepovacia služba je súčasťou Mestských služieb Topoľčany s.r.o., Kontakt: p. Grach Tel.: 0903 762 532 Otváracie hodiny: 8:00h - 15:00h Príjem plagátov: každý utorok od 10:00h  do 13:00h
Pripravujeme
Ochotnícke amatérske divadlo Semtam hľadá nových členov. Privítame talentovaných hercov, dramaturgov, technikov, hocikoho, kto má rád divadlo. Ak máte záujem o ponuku a chcete sa stať členom nášho divadla kontaktujte nás na e-mailovej adrese: divadlo.semtam@gmail.com, alebo zavolajte na telefónne číslo: 0911 952 206.
Zverejnené 23.3.2017
Topoľčianske textobranie 2017
Topoľčianske textobranie 2017 Celoslovenská literárna súťaž pod záštitou primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Podmienky súťaže: Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v dvoch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ). Uzávierka súťaže bude 15. júla 2017.
Zverejnené 28.4.2017
Podujatia MsKS Topoľčany podporujú:
Link na Moje Topoľčany.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Za obsah zodpovedá: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany E-mail: webmaster@kulturato.sk Tel.: 0903 572 869
Link na stránku Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
Link na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kino Topoľčany - program
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok:     zatvorené Utorok:     zatvorené Streda:     14,00 – 19,00 hod. Štvrtok:     14,00 – 19,00 hod. Piatok:     14,00 – 19,00 hod. Sobota:     17,00 -  19,00 hod. Nedeľa:     17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Zverejnené 20.6.2017
Family day a Deň zdravia
Family day a X. Topoľčiansky deň zdravia piatok, 30. júna od 16:00h Mesto Topoľčany v zastúpení Ing. Petrom Balážom a Mestské kultúrne stredisko vás pozývajú do oddychovej zóny Margarétka na Family Day a X. Topoľčiansky deň zdravia. Počas podujatia bude pre vás pripravený bohatý kultúrny program s mnohými sprievodnými akciami a atrakciami nielen pre najmenších.
Family day a Topoľčiansky deň zdravia